Uslovi korištenja

1. Korištenjem ove web stranice prihvaćate ove uslove

Vaš pristup i korištenje, http://www.fanta.ba/ uključujući sadržaj, uslugu i software (pod nazivom "web stranica") podliježu sljedećim Uslovima korištenja i svim primjenjivim zakonima i propisima. Ako niste saglasni s ovim Uslovima korištenja i ne prihvaćate ih, bez ograničenja ili modifikacije, molimo Vas da napustite ovu web stranicu.

 

2. Vlasništvo nad sadržajem

Ova web stranica i njen cjelokupan sadržaj, uključujući, primjerice, sav tekst i slike ("Sadržaj"), vlasništvo su i autorsko djelo društva The Coca-Cola Company, njenih podružnica, sponzora ili povezanih društava (zajedno, "Povezana društva") ili drugih, pri čemu su sva prava zadržana ukoliko nije naznačeno drugačije. Svi sadržaji koji predstavljaju zaštitni znak, logotip ili uslužnu marku ujedno predstavljaju i registrovane i neregistrovane zaštitne znakove društva The Coca-Cola Company ili drugih. Vaša upotreba bilo kojeg sadržaja, osim upotrebe u skladu s Uslovima korištenja, bez pismene saglasnosti vlasnika sadržaja, strogo je zabranjena. Također Vas obavještavamo da će The Coca-Cola Company energično ostvarivati svoja prava intelektualnog vlasništva u najvećoj mogućoj zakonskoj mjeri, uključujući i podnošenje zakonskih prijava.

 

3. Vaše korištenje web stranice

The Coca-Cola Company Vam dozvoljava korištenje web stranice na sljedeći način:

· Ova web stranica sadrži razne izazove ili natjecanja ("izazovi"), u kojima The Coca-Cola Company poziva registrovane korisnike da dostavljaju sadržaj koji stvaraju korisnici za prikazivanje na ovoj web stranici i na drugim web stranicama kojima upravlja The Coca-Cola Company ("dostavljeni sadržaj"). Svaki dostavljeni sadržaj mora biti u skladu s važećim pravilnikom "izazova" koji se primjenjuje u takvom izazovu;

· Svaki dostavljeni sadržaj ulazi u sastav sadržaja čiji je vlasnik The Coca-Cola Company.


* Jedini sadržaj koji možete preuzimati s ove web stranice je sadržaj koji se nalazi u sastavu dostavljenog sadržaja i izričito je naveden kao sadržaj za preuzimanje. Možete preuzeti sadržaj koji se nalazi u sastavu dostavljenog sadržaja i naveden je kao sadržaj za preuzimanje za nekomercijalnu, ličnu upotrebu, i pod uslovom da zadržite sva autorska prava i druge obavijesti koje se nalaze u sadržaju. Isto tako možete preuzeti sadržaj za potrebe popunjavanja svoje prijave za učešće u "izazovu";

· prilikom korištenja web stranice, morate se ponašati u skladu sa svim važećim zakonima, pravilima i propisima;

· ne smijete distribuirati, modificirati, umnožavati (osim na gore opisani način), prenositi, prikazivati, ponovno koristiti, reproducirati, objavljivati, davati dozvolu, raditi prerade, prenositi, prodavati ili na drugi način koristiti sadržaj bez pismene saglasnosti društva The Coca-Cola Company.

· zabranjeno je koristiti ovu web stranicu za objavljivanje ili prenošenje bilo kakvog materijala kojim se povređuju prava, koji je prijeteći, lažan, koji dovodi u zabludu, koji je uvredljiv, uznemirujuć, klevetnički, vulgaran, opscen, skandalozan, izazivački, pornografski ili oskvrnjujuć, ili bilo kakvog materijala koji bi mogao predstavljati ponašanje koje bi se moglo smatrati kaznenim djelom, predstavljati povod za građanskopravnu odgovornost, ili koje bi bilo protivzakonito na bilo koji drugi način - The Coca-Cola Company u potpunosti će surađivati sa svim tijelima za provođenje zakona ili u skladu sa svim sudskim pozivima kojima se traži ili naređuje društvu The Coca-Cola Company da otkrije identitet bilo koga tko objavljuje ili prenosi takve podatke ili materijale;

· zabranjeno je predstavljati se na ovoj web stranici kao druga fizička ili pravna osoba, uključujući predstavljanje kao moderator web stranice ili predstavnik društva The Coca-Cola Company ili njenih povezanih društava ili lažno prikazivanje ili neki drugi način lažnog predstavljanja svoje veze s bilo kojom osobom ili društvom, koja je u nekoj vezi s web stranicom te izjavljivanje ili impliciranje da mi podržavamo neku izjavu koju Vi dajete;

· zabranjeno je korištenje ove web stranice za reklamiranje ili vršenje bilo kakve komercijalne ponude ili bilo kakva druga zloupotreba u komercijalne svrhe bilo kojeg dijela ove web stranice, korištenja ove web stranice ili pristupa ovoj web stranici. 

· Zabranjeno je korištenje ove web stranice za postavljanje ili prenošenje bilo kakvog virusa, crva, trojanca, uskršnjeg jajeta, tempirane bombe, špijunske opreme ili drugih kompjutorskih kodova, datoteka ili programa koji su štetni, invazivni ili mogu ili su predviđeni da oštete ili oduzmu kontrolu nad bilo kojim hardverom, softverom ili opremom ili koji nadziru njihovu upotrebu;

· zabranjeno je koristiti ovu web stranicu na takav način da kršite zakonska prava drugih ili da skidate ili prikupljate informacije koje omogućavaju ličnu identifikaciju korisnika web stranice;

· zabranjeno je braniti ili ograničavati trećim osobama pristup ovoj web stranici i ometati ili remetiti rad web stranice ili poslužitelja ili mreža koje se koriste da bi web stranica bila dostupna i povrijediti bilo kakve zahtjeve, procedure, pravila ili pravilnike takvih mreža;

· Zabranjeno je modificiranje, prilagođavanje, prevođenje, obrnuti inženjering, dekompilacija ili rastavljanje bilo kojeg dijela ove web stranice.

 

4. Softver, usluge i dostavljeni sadržaji.

S vremena na vrijeme, društvo The Coca-Cola Company omogućuje korisnicima web stranice pristupanje određenim specijaliziranim sadržajima, uključujući "izazove" te interaktivne usluge koje Vam omogućuju izlaganje ili slanje informacija ili materijala (takav sadržaj i usluge nalaze se pod zajedničkim nazivom "Usluge"), te određene softverske alate za različite svrhe, uključujući slušanje muzike na web stranici, za interakciju s ostalim korisnicima ili za stvaranje sadržaja (pod zajedničkim nazivom "Softver").

"Usluge" i "Softver", informacije i materijali dostupni na ovoj web stranici te softver korišten u njezinoj izradi, jesu i ostat će vlasništvo društva The Coca-Cola Company i njenih davatelja licence i dobavljača, i zaštićeni su autorskim pravom, zaštitnim žigom, patentom i/ili drugim vlasničkim pravima i zakonima. U ovisnosti o Vašem pridržavanju ovog Ugovora, te isključivo onoliko koliko Vam društvo The Coca-Cola Company dopušta pristup i upotrebu web stranice, Vi možete preuzeti i vidjeti jednu (1) kopiju bilo kojeg "sadržaja" i "softvera" web stranice, za koji ćemo Vam omogućiti pristup ili preuzimanje, na bilo koji lični kompjuter, isključivo za ličnu, nekomercijalnu kućnu upotrebu, pod uslovom da ne narušite autorska i druga vlasnička prava. Osim ako nije unaprijed drugačije pismeno izričito odobreno od strane društva The Coca-Cola Company, obvezujete se da nećete reproducirati, mijenjati, iznajmljivati, posuđivati, prodavati, distribuirati, prilagođavati, prevoditi, vršiti prerade (djelomične ili u cijelosti) temeljene na obrnutom inženjeringu, rastavljati bilo koju "Uslugu" ili "Softver", cijelu web stranicu ili bilo koji njezin dio ili bilo koji materijal preuzet s web stranice. Određeni softver može biti regulisan dodatnim licencnim ugovorom za krajnjeg korisnika ("EULA") koji ćete morati prihvatiti prije korištenja takvog softvera.

Poštujući informacije ili materijale koji ne čine dostavljeni sadržaj, a koje ste odlučili prikazati ili poslati na bilo koju interaktivnu uslugu web stranice ("dostavljeni sadržaj"), Vi dajete društvu The Coca-Cola Company i povezanim društvima neograničeno, neekskluzivno, prenosivo, nehonorirano, neopozivo pravo i dozvolu, da bez naknade: (a) koristi, prikazuje, distribuira, prilagođava (uključujući bez ograničenja uređivanje, izmjene, prevođenje i reformatiranje), izvodi derivacije, prenosi, prikazuje i izvodi, javno ili drugačije, takav "korisnički sadržaj" (uključujući bez ograničenja Vaš glas ili sličnost u takvom "korisničkom sadržaju", u bilo kojem mediju, poznatom ili nekom koji će nastati u budućnosti, za poslovne svrhe društva The Coca-Cola Company i povezanih društava) i (b) da dobije podlicencu za prethodna prava, kroz višestruke slojeve, do najveće zakonom dopuštene mjere. Prethodne licence u svakom će slučaju ostati sačuvane i po završetku ovog Ugovora. Za svaki napis u "korisničkom sadržaju", Vi izjavljujete i garantujete da imate sva prava potrebna za dodjelu licence dobivene u ovom dijelu (uključujući bez ograničenja, prava za svaku muzičku kompoziciju i/ili zvučni zapis ugrađen u bilo koji "korisnički sadržaj"), te da su takav "korisnički sadržaj" (prema primjenjivosti) te Vaša priprema ili stvaranje preko web stranice, u skladu s primjenjivim zakonima, pravilima i propisima te da ni na koji način ne narušavaju autorska prava, zaštitni žig, poslovnu tajnu, privatnost ili drugo intelektualno vlasništvo ili druga prava treće osobe. Vi se nadalje odričete svih imovinskih prava s obzirom na pripisivanje autorstva ili integritet materijala sadržanog u "korisničkom sadržaju" koja bi Vam po zakonu mogla pripadati.

Za bilo koje dostavljene sadržaje, potvrđujete i prihvaćate da (a) The Coca-Cola Company zadržava prava (ali nema obavezu) procijeniti dostavljeni sadržaj prije nego što dozvoli njegovo postavljanje na web stranicu ili drugo skladištenje u vezi s web stranicom; i da (b) može učiniti jednu od ili sve sljedeće stvari, prema svojoj procjeni: (i) vršiti nadzor dostavljenih sadržaja; (ii) izmijeniti, premjestiti ili odbiti postavljanje ili dozvoliti postavljanje bilo kojeg dostavljenog sadržaja (iii) vršiti nadzor i/ili filtriranje bilo koje od Vaših poruka koje se dostavljaju preko web stranice (uključujući primjerice blokiranje ili zamjenu psovki ili drugih izraza koji se mogu smatrati štetnim ili uvredljivim); i/ili (iv) učiniti dostupnim bilo kakav dostavljeni sadržaj ili bilo koje poruke poslane preko web stranice; u cilju zaštite The Coca-Cola Company, povezanih društava i njihovih sponzora, zaposlenih, službenika, direktora, zastupnika, predstavnika te korisnika i posjetilaca web stranice; u cilju usklađivanja s pravnim normama ili zahtjevima državnih tijela; u cilju provođenja ovih Uslova korištenja; ili u bilo koju drugu svrhu ili za bilo koji drugi cilj. Nadalje, The Coca-Cola Company nema nikakvu kontrolu i The Coca-Cola Company i povezana društva neće snositi nikakvu odgovornost za štetu koja proizlazi iz korištenja (uključujući, bez ograničenja, ponovno objavljivanje) ili zlouporabe od strane treće osobe, informacijama koje su dobrovoljno objavljene putem bilo kojeg dostavljenog sadržaja ili bilo kojeg drugog dijela web stranice.

Molimo Vas da imate na umu kako drugi posjetioci ove web stranice mogu slati poruke ili davati izjave koje su netočne, varljive, obmanjuju ili su uvredljive. Ni The Coca-Cola Company ni povezana društva ne odobravaju i nisu odgovorna za bilo kakvo izrečeno mišljenje, savjet, informaciju ili izjavu od strane trećih osoba koje su objavljene putem bilo kojeg dostavljenog sadržaja. Bez ograničenja, The Coca-Cola Company i povezana društva nisu odgovorni za bilo kakve informacije ili materijale objavljene putem bilo kojeg dostavljenog sadržaja (uključujući, bez ograničenja, pogreške ili omaške u tekstualnim porukama te linkove ili slike u sklopu poruka ili profila) niti za posljedice proizašle iz korištenja takvih informacija ili materijala. Društvo The Coca-Cola Company, povezana društva, ili bilo tko od zaposlenika, referenata, direktora, dioničara, agenata, predstavnika ili partnera neće ni pod kojim okolnostima biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija ili materijala. Mišljenja iznesena u "sadržajima" isključivo su individualne prirode i ne odražavaju stavove društva The Coca-Cola Company niti bilo kojeg povezanog društva.

5. Izjava u vezi s jamstvima

OVA WEB STRANICA I SAV NJEN SADRŽAJ, UKLJUČUJUĆI USLUGE I SOFTVER, PODLOŽNI SU IZMJENAMA I PRUŽAJU VAM SE U "VIÐENOM STANJU" BEZ IKAKVOG JAMSTVA, BILO IZRIČITOG, BILO PREŠUTNOG. Molimo da imate u vidu kako u nekim pravnim sistemima isključivanje prešutnih garancija nije dozvoljeno, tako da je moguće da se neka od navedenih isključenja ne odnose na Vas. Bez obzira na unaprijed navedeno ograničenje, The Coca-Cola Company ne garantuje ni ne izjavljuje da Vaše korištenje bilo kojeg sadržaja neće povrijediti prava trećih osoba, niti da će sadržaj biti precizan, kompletan i ažuriran. Nadalje, u vezi sa svim porukama, dostavljenim sadržajem i sličnim materijalima koji se mogu nalaziti na web stranici, The Coca-Cola Company ne preuzima nikakvu odgovornost, uključujući odgovornost za eventualnu štetu koja bi mogla nastati zbog bilo kakvog materijala kojim se narušavaju prava, koji je prijeteći, lažan, koji dovodi u zabludu, koji je uvredljiv, uznemirujući, klevetnički, vulgaran, opscen, skandalozan, izazivački, pornografski ili oskvrnjujući ili bilo kakvog materijala koji bi mogao predstavljati, ili podržavati ponašanje koje bi se moglo smatrati kaznenim djelom, predstavljati povod za građanskopravnu odgovornost, ili na drugi način biti protivzakonito, a koji je sadržan na bilo kojoj takvoj lokaciji na web stranici.

 

6. Izuzeće od odgovornosti

VAŠE KORIŠTENJE OVE WEB STRANICE ILI BILO KOJEG SOFTVERA, USLUGE ILI MATERIJALA DO KOJEG STE DOŠLI PUTEM OVE WEB STRANICE, JE NA VLASTITU ODGOVORNOST. NI DRUŠTVO THE COCA-COLA COMPANY, NI BILO KOJE OD NJENIH POVEZANIH DRUŠTAVA, NI BILO KOJA DRUGA STRANA KOJA SUDJELUJE U KREIRANJU, IZRADI ILI ISPORUCI OVE WEB STRANICE, NI BILO KOJI OD NJIHOVIH DIREKTORA, SLUŽBENIKA, ZAPOSLENIH, ZASTUPNIKA, DAVATELJA LICENCE I PREDSTAVNIKA, NISU ODGOVORNI ZA BILO KAKVU POSREDNU ILI NEPOSREDNU, KAZNENU, NEHOTIČNU, SPECIJALNU, POSLJEDIČNU, EGZEMPLARNU, KAZNENU TE ZA BILO KAKVU VRSTU ŠTETE ILI NJEZIN ŠTETE, KOJA BI MOGLA NASTATI IZ ILI BITI U VEZI S KORIŠTENJEM OVE WEB STRANICE, NJENIH USLUGA, SOFTVERA ILI SADRŽAJA, BILO NA OSNOVU UGOVORNE ODGOVORNOSTI, DELIKTNE ODGOVORNOSTI, STRIKTNE ODGOVORNOSTI ILI PO BILO KOJOJ DRUGOJ OSNOVI, ČAK I AKO JE UPOZOREN O MOGUĆNOSTI NASTANKA TAKVE ŠTETE, UKLJUČUJUĆI ŠTETU ZBOG PROPUŠTENE KORISTI, KORIŠTENJA, PODATAKA, ZBOG DRUGIH NEMATERIJALNIH GUBITAKA, ZBOG GUBITKA SIGURNOSTI INFORMACIJA KOJE STE DOSTAVILI U VEZI SA SVOJIM KORIŠTENJEM WEB STRANICE ILI NEOVLAŠTENIM PRESRETANJEM SVIH TAKVIH INFORMACIJA OD STRANE TREĆIH OSOBA. OSOBITO, NI DRUŠTVO THE COCA-COLA COMPANY, NI BILO KOJE POVEZANO DRUŠTVO, NEĆE BITI ODGOVORNO ZA BILO KAKVU ŠTETU UPOZOREN O MOGUĆNOSTI NASTANKA TAKVE ŠTETE. POSEBNO I BEZ OGRANIČENJA, NI THE COCA-COLA COMPANY NI BILO KOJE POVEZANO TIJELO NEĆE SNOSITI ODGOVORNOST ZA BILO KAKVE ŠTETE NASTALE VAŠIM KORIŠTENJEM ILI NEMOGUĆNOŠĆU KORIŠTENJA OVE WEB STRANICE, NJENIH USLUGA ILI SOFTVERA ILI KAO REZULTAT BILO KAKVOG SADRŽAJA ILI KORISNIČKOG SADRŽAJA OBJAVLJENOG NA WEB STRANICI, A KOJEG JE OBJAVILO DRUŠTVO THE COCA-COLA COMPANY ILI BILO KOJA TREĆA OSOBA. VAŠE JEDINO SREDSTVO ZA ELIMINACIJU NEZADOVOLJSTVA OVOM WEB STRANICOM JE PRESTANAK KORIŠTENJA WEB STRANICE. Molimo da imate u vidu kako u nekim pravnim sistemima isključenja ili ograničenja odgovornosti nisu dopuštena, tako da se neka od gornjih izuzeća možda ne odnose na Vas.

 

7. Linkovi s web stranicama trećih osoba

Ova web stranica može sadržavati veze na web stranice koje su u vlasništvu ili koje vode drugi pravni subjekti, a ne društvo The Coca-Cola Company. Takve veze postavljene su isključivo kao pogodnost Vama. The Coca-Cola Company ne kontroliše, niti je odgovorna za sadržaj ili Pravila zaštite privatnosti na takvim web stranicama. Bez ograničavanja prethodnog, The Coca-Cola Company se izričito odriče bilo kakve odgovornosti ako takve web stranice:

• narušavaju prava intelektualnog vlasništva bilo koje treće osobe;
• su neprecizne, nepotpune ili dovode u zabludu;
• nemaju tržišnu prođu ili nisu pogodne za određenu svrhu;
• ne pružaju dovoljnu sigurnost;
• sadrže viruse ili druge materijale destruktivne prirode; ili
• sadrže klevete ili vrijeđaju čast i ugled trećih osoba.

The Coca-Cola Company ne podržava sadržaj, ni bilo koje proizvode niti usluge, koje su dostupne na takvim web stranicama. Ako uspostavite vezu s takvim web stranicama, činite to na vlastiti rizik i bez dozvole društva The Coca-Cola Company.

 

8. Kontrola izvoza

Softver i drugi materijali s ove web stranice mogu biti podložni Kontroli izvoza Sjedinjenih Američkih Država. Zakoni Sjedinjenih Američkih Država o kontroli izvoza zabranjuju izvoz pojedinih tehničkih podatka i softvera na određene teritorije. S ove web stranice ne smije se preuzimati ili izvoziti nikakav softver:

• u (ili osobi sa državljanstvom ili nacionalnošću) Kubu, Sjevernu Koreju, Iran, Sudan, Siriju ili bilo koju drugu zemlju kojoj su Sjedinjene Američke Države uvele embargo na robu; 

* bilo kojoj osobi koja se nalazi na popisu specijalno označenih državljana koji vodi Ministarstvo financija Sjedinjenih Američkih Država ili osobi koja se nalazi na popisu naloga za odbijanje Gospodarske Komore Sjedinjenih Država.

The Coca-Cola Company ne dozvoljava preuzimanje ili izvoz bilo kojeg softvera ili tehničkih podataka s ove web stranice u bilo koji pravni sistem koji je zabranjen na osnovi zakona o izvozu Sjedinjenih Američkih Država. Preuzimanjem ili upotrebom bilo kojeg softvera izjavljujete i garantujete da se ne nalazite, da niste pod kontrolom ili da niste stanovnik ili pripadnik naroda neke od tih zemalja te da se ne nalazite na niti jednom od takvih popisa.

 

9. Osiguranje

Saglasni ste da ćete štititi, osigurati te da nećete naškoditi društvu The Coca-Cola Company, povezanim društvima te bilo kojoj drugoj strani koja sudjeluje u kreiranju, izradi ili isporuci web stranice, kao i njihovim direktorima, službenicima, zaposlenicima, zastupnicima, davateljima licenci i predstavnicima, od svih potraživanja, gubitaka, troškova i ostalih plaćanja (uključujući bez ograničenja troškove odvjetničkih usluga) nastalih na osnovu (a) Vašeg korištenja ili aktivnosti u vezi s ovom web stranicom; (b) bilo kojom povredom ovih Uslova korištenja s Vaše strane ili preko Vašeg računa; ili (c) svake optužbe da bilo koji dostavljeni materijal koji Vi učinite dostupnim ili kreirate preko web stranice vrijeđa ili na drugi način krši, autorska prava, zaštitni znak, poslovnu tajnu, privatnost ili druga prava intelektualnog vlasništva ili druga prava bilo koje treće osobe.

 

10. Obustavljanje

Saglasni ste da društvo The Coca-Cola Company, po svom vlastitom nahođenju, može obustaviti Vaš pristup ili korištenje ove web stranice u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga, uključujući, bez ograničenja i situaciju da društvo The Coca-Cola Company smatra da ste povrijedili ili postupili suprotno pisanim odredbama ovih Uslova korištenja. Po takvom obustavljanju Vaše pravo na korištenje ove web stranice odmah prestaje. Saglasni ste da se svako obustavljanje Vašeg pristupa web stranici ili korištenja web stranice može izvršiti bez prethodnog upozorenja i da društvo The Coca-Cola Company može odmah deaktivirati ili obrisati Vaš račun i lozinku i sve informacije i datoteke u vezi s njima i/ili spriječiti daljnji pristup takvim informacijama ili datotekama. Saglasni ste da ni društvo The Coca-Cola Company, ni bilo koje povezano društvo neće biti odgovorno Vama ni bilo kojoj trećoj osobi zbog obustavljanja Vašeg pristupa ovoj web stranici ili bilo kojim takvim informacijama ili datotekama, niti će se od njih tražiti da takve informacije ili datoteke Vama učine dostupnim nakon bilo kojeg takvog obustavljanja.

 

11. Revizije uslova

The Coca-Cola Company može u svako doba, bez prethodnog upozorenja, revidirati ove Uslove korištenja ažuriranjem ove objave. Takve revizije su za Vas obvezujuće i stoga trebate povremeno posjetiti ovu stranicu kako biste pregledali važeće Uslove korištenja. Datum posljednje izmjene ovih Uslova korištenja možete ustanoviti provjerom legende "POSLJEDNJE AŽURIRANJE" koja se nalazi na vrhu ovog dokumenta.

Svi "Sadržaji" i "Usluge" dostupni na web stranici koji nisu bili dostupni s datumom posljednjeg ažuriranja 'POSLJEDNJE AŽURIRANJE'(LAST UPDATED)" automatski će se smatrati dijelom "Usluga" od datuma kada su se po prvi put pojavile na web stranici. Svaki softver ili alati dostupni na web stranici koji nisu bili dostupni kao dio "POSLJEDNJEG AŽURIRANJA' (LAST UPDATED)" automatski će se smatrati softverom za svrhe ovog Ugovora s datumom kada su se po prvi put pojavili na web stranici.

Prilikom korištenja bilo kojih usluga na web stranici, saglasni ste sa svim naknadno objavljenim uputstvima, pravilima, odredbama i Uslovima koji se mogu primijeniti na takve usluge, te koji su citiranjem uključeni u ove Uslove korištenja.

 

12. Revizije web stranice

Pridržavamo pravo da u svako doba i s vremena na vrijeme, privremeno ili trajno, u cijelosti ili djelomično; izmijenimo ili prekinemo ovu web stranicu, sa ili bez prethodnog upozorenja; ograničimo dostupnost ovoj web stranici bilo kojim osobama, geografskom području ili pravnom sistemu po našem izboru; uvedemo naknadu za korištenje ove web stranice, izmijenimo i/ili se odreknemo bilo kakvih troškova koji se naplaćuju u vezi s ovom web stranicom; i/ili da ponudimo mogućnosti nekim ili svim korisnicima ove web stranice. Saglasni ste da ni mi, ni bilo koje povezano društvo, neće biti odgovorno Vama ni bilo kojoj trećoj osobi zbog bilo kakve izmjene, obustavljanja ili prekida ove web stranice, u cijelosti ili djelomično, ili bilo koje usluge, sadržaja, dostavljenog materijala, opcije ili proizvoda koji se nude preko ove web stranice. Vaš nastavak korištenja ove web stranice nakon takvih promjena smatrat će se Vašim prihvaćanjem takvih promjena.

 

13. Zakon i nadležnost

Ako ste korisnik iz Sjedinjenih Američkih Država ili Kanade:

Ovi Uvjeti korištenja i Vaša upotreba ove web stranice podliježu zakonima države Georgia, SAD, bez obzira na njezin izbor pravnih odredbi. Sudovi opće nadležnosti locirani u okrugu Fulton, Georgia bit će isključivo nadležni u svim sporovima koji nastaju iz, u vezi s ili u pogledu ovih Uslova korištenja i/ili ove web stranice ili u kojima ovi Uvjeti korištenja predstavljaju materijalnu činjenicu, te se Vi odričete svakog prigovora u vezi s nadležnošću ili mjestom takvih sudova.

Ako ste korisnik zemlje u Europi:

Ovi uvjeti korištenja i Vaše korištenje ove web stranice podliježu zakonima Vaše zemlje. Korištenjem ove web stranice saglasni ste podvrgnuti se isključivoj nadležnosti sudova tih zemalja u slučaju bilo kakvog spora.

Ako ste stanovnik Rusije ili Ukrajine:

Ovi Uvjeti korištenja i Vaša upotreba ove web stranice podliježu zakonima države Georgia, SAD, bez obzira na njezin izbor pravnih odredbi. Sudovi opće nadležnosti locirani u okrugu Fulton, Georgia, bit će isključivo nadležni svim sporovima koji nastaju iz, u vezi ili u pogledu ovih Uslova korištenja i/ili ove web stranice ili u kojima ovi Uvjeti korištenja predstavljaju materijalnu činjenicu te se Vi odričete svakog prigovora u vezi s nadležnošću ili mjestom takvih sudova u vezi s nadležnošću ili mjestom takvih sudova.

Ako ste korisnik iz zemlje u Africi ili na Bliskom Istoku:

Ovi uvjeti korištenja i Vaše korištenje ove web stranice podliježu zakonima Južnoafričke Republike. Korištenjem ove web stranice, Vi ste saglasni podvrgnuti se isključivoj nadležnosti Višeg suda Južnoafričke Republike (Witwatersrand okružni sud ili njegov pravni sljedbenik) u slučaju bilo kakvog spora.

Ako ste korisnik iz Indije

 

Ovi uvjeti korištenja i Vaše korištenje ove web stranice podliježu zakonima Indije. Korištenjem ove web stranice Vi ste saglasni podvrgnuti se isključivoj nadležnosti indijskih sudova u slučaju bilo kakvog spora.

Ako ste korisnik iz bilo koje zemlje u Aziji izuzev Indije:

Ovi uvjeti korištenja i Vaše korištenje ove web stranice podliježu zakonima Australije. Korištenjem ove web stranice Vi ste saglasni podvrgnuti se isključivoj nadležnosti australskih sudova u slučaju bilo kakvog spora.

Ako ste korisnik iz zemlje u Latinskoj Americi:

Ovi uvjeti korištenja i Vaše korištenje ove web stranice podliježu zakonima Meksika. Korištenjem ove web stranice, Vi ste saglasni podvrgnuti se isključivoj nadležnosti meksičkih sudova u slučaju bilo kakvog spora.

Ako ste korisnik iz bilo koje druge zemlje, ovi Uvjeti korištenja i Vaše korištenje web stranice podliježu trećem stavku ovog Odjeljka.

 

14. Mogućnost isključenja odredbi

Ako se ispostavi da je bilo koja odredba ovih Uslova korištenja protuzakonita, nevažeća ili nevaljana iz bilo kojeg drugog razloga, smatrat će se da se takva odredba može isključiti iz ovih Uslova korištenja i da neće utjecati na važenje i valjanost bilo koje od preostalih odredbi.

 

15. Pravila za "izazove", lutrije, natjecanja, nagradne igre, ankete i slične promocije.

Svi "izazovi", lutrije, natjecanja, nagredne igre, ankete i slične promocije koje će biti dostupne preko ove web stranice bit će podložne određenim pravilima koja su odvojena od ovih Uslova korištenja. Sudjelovanjem u svim takvim lutrijama, natjecanjima, nagradnim igrama, anketama ili promocijama, bit ćete podvrgnuti tim pravilima, koja se mogu razlikovati od odredbi i uslova koji su ovdje izneseni. The Coca-Cola Company Vam savjetuje da pročitate važeća Pravila, koja su vezana uz odgovarajuću aktivnost i da pročitate naša Pravila u vezi sa zaštitom privatnosti koja se, zajedno s ovim Uslovima korištenja, primjenjuju na sve informacije koje podnesete u vezi s takvim aktivnostima.

 

16. Filtriranje

U skladu s 47. zakonikom SAD-a, Odjeljak 230(d) (47 U.S.C. Section 230(d)), s izmjenama i dopunama, ovim Vas obavještavamo da se u komercijalnoj prodaji mogu nabaviti zaštite za roditeljski nadzor (kao što su kompjutorski hardware ili usluge filtriranja), koje Vam mogu biti od pomoći u ograničavanju pristupa materijalu koji je štetan za maloljetnike. Informacije koje identificiraju sadašnje proizvođače takvih zaštita mogu se naći na web stranici: http://www.staysafe.org/.

 

17. Potraživanja u vezi s povredom autorskog prava.

Zakonom o autorskom pravu digitalnog milenija (The Digital Millennium Copyright Act) iz 1998 ("DMCA") regulirane su mjere koje mogu preuzeti vlasnici autorskog prava koji smatraju da materijal koji se pojavljuje na Internetu vrijeđa njihova prava u skladu sa zakonom o autorskom pravu SAD-a. Ako, postupajući savjesno, smatrate da materijali koji se mogu naći na web stranici vrijeđaju Vaša autorska prava, Vi (ili Vaš zastupnik) možete poslati društvu The Coca-Cola Company upozorenje kojim tražite da društvo The Coca-Cola Company ukloni takav materijal ili da blokira pristup takvom materijalu. Ako, postupajući savjesno, smatrate da Vam je netko pogrešno dostavio upozorenje o povredi autorskog prava, DMCA Vam omogućava da dostavite društvu The Coca-Cola Company protuupozorenje. Upozorenja i protuupozorenja moraju biti u skladu sa statutornim zahtjevima koje je DMCA predvidio u to vrijeme. Detalje potražite na web stranici http://www.copyright.gov/. Upozorenja i protuupozorenja treba slati na sljedeću adresu:

Bernadette Drankoski
Marketing Counsel
The Coca-Cola Company
One Coca-Cola Plaza
Atlanta, Georgia 30313
Phone: 404 676 2121
Fax: 404 515 5997
Email: bdrankoski@na.ko.com

Detaljnije na http://www.copyright.gov/onlinesp/.

Predlažemo da konzultirate svog pravno savjetnika prije slanja upozorenja ili protuupozorenja. Napominjemo da lažna potraživanja podliježu kaznama u skladu sa DMCA.

 

18. Informacije ili pritužbe

Ukoliko imate pitanje ili pritužbu u vezi web stranice, molimo Vas da pozovete besplatnu info liniju 080-020-100.

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača u BiH, nosioci zaštite potrošača su : (a) Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH; (b) Ombudsmen za zaštitu potrošača u BiH; (c) Vijeće za zaštitu potrošača BiH; (d) Konkurencijsko vijeće BiH; (e) nadležni organi entiteta i Brčko Distrikta BiH, (f) Ured za konkurenciju i zaštitu potrošača u FBiH i RS; (g) udruženja potrošača, (h) obrazovne institucije i mediji; (i) inspekcijski i drugi organi u skladu sa zakonom, te se i njima možete obratiti.

 

19. Nevaženje

Iako je ova web stranica pristupačna širom svijeta, sve opisane ili navedene usluge ne moraju biti dostupne svim osobama ili na svim geografskim lokacijama ili pravnim sistemima. Dalje, sudjelovanje ili, ako je to slučaj, dobitak nagrada u "izazovima", lutrijama, natjecanjima, nagradnim igrama, anketama ili sličnim promocijama koje su dostupne preko ove web stranice možda nije omogućeno svim osobama. Mi pridržavamo pravo da ograničimo dostupnost ove web stranice i/ili pružanje bilo kojih usluga bilo kojoj osobi, geografskom području ili pravnom sistemu po našem izboru, u bilo koje doba i prema svom vlastitom nahođenju.

Copyright © 2006 The Coca-Cola Company. Sva prava zadržana